Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele (4844)
Základní informace
Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Obsahem kurzu je podrobný výklad úpravy zákona o ochraně spotřebitele, který velmi detailně reguluje obchodní praktiky vůči spotřebitelům a především zakazuje klamavé, agresivní a jiné klamavé praktiky. Konkrétní pravidla a jejich dopady na posuzování marketingových aktivit podnikatelů budou vykládány na příkladech interpretace zákonné úpravy v judikatuře Nejvyššího správního soudu a též v judikatuře Soudního dvora EU, jehož závěry též mají závazný dopad na aplikaci českého zákona o ochraně spotřebitele.
Doplňujeme, že obsahem kurzu není rozbor obecných otázek správního trestání (samotného správního rozhodování a podmínek jeho soudního přezkumu či působnost jednotlivých úřadů).

Komu je kurz určen:
pracovníkům v oblasti marketingu a dalším osobám rozhodujícím o reklamních strategiích podnikatelů a dále pracovníkům ČOI a dalších orgánů veřejné správy posuzujících obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Rozsah: 6 vyučovacích hodin
Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele
Základní osnova kurzu:
• Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu – důvody jejího přijetí, její účel, působnost a implementace do českého právního řádu
• Velká generální klauzule nekalých obchodních praktik – znaky a případy
• Malá generální klauzule klamavých obchodních praktik – znaky, klamavé jednání a opomenutí, příklady
• Malá generální klauzule agresivních obchodních praktik – znaky a příklady
• Černá listina klamavých a agresivních obchodních praktik – zvláštní povaha a příklady
• Test průměrného spotřebitele (obsah a aplikace, nutné či naopak vyloučené užití tohoto testu, zvláštní ochrana zvlášť zranitelných spotřebitelů)
• Postih zakázaných praktik (obecně)
• Navrhované změny v evropské úpravě
• Aktuální problémy ochrany spotřebitele (praktiky v oblasti internetu, dvojí kvalita potravin na evropském trhu atd.)

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Katedra obchodního práva
Katedra obchodního práva
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr, Únor
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
19.2.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK