Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví (4843)
Základní informace
Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Přednášející:
Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen autorského kolektivu rozsáhlé monografie Doručování v tuzemském a zahraničním styku (Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2017), autor četných publikací o správním řízení, člen Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, advokát

Cíl studia:
Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají rozhodováním v oblasti veřejné správy, úředníkům, soudcům, advokátům i široké právnické veřejnosti

Organizace studia:
Jednodenní seminář konání 7. června 2019 od 9.00 – 12.30 hod.

Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
Obsahová náplň:
• význam doručování v úředních postupech správních orgánů a soudů rozhodujících ve správním soudnictví,
• jednotlivé způsoby doručování, včetně doručování do datových schránek,
• postupy při doručování fyzickým a právnickým osobám,
• ukládání písemností, fikci doručení, doručování veřejnou vyhláškou atd.
• vybrané sporné otázky spojené s doručováním, včetně rozboru judikatury na dané téma.

Forma výuky:
Přednáška spojená s diskusí s účastníky semináře.

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra správního práva a správní vědy
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Červen
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
7.6.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1800 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
R
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.05.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK