Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim (4839)
Základní informace
Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia:
Kurz je určen pro manažery s.r.o. a a.s., advokáty.

Organizace studia:
Jednodenní kurz, 9 – 16,15 hodin.
Termín konání: 8. listopadu 2018.

Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim
Obsahová náplň:
- evidence skutečných majitelů a nové povinnosti pro SRO a AS ve vztahu k ní
- aktuální otázky týkající se valné hromady (působnost, dodatečné hlasování v SRO,
protest a jeho náležitosti, rejstříkový přezkum platnosti usnesení a další
- postavení člena voleného orgánu (smlouva o výkonu funkce a její obsah, souběhy
funkce a pracovního poměru či péče řádného hospodáře v poslední judikatuře NS)
- podíl / akcie a dispozice s nimi (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku /
hlasovacích práv, odpovědnost za vady podílu / akcie, praktické problémy při
převodech podílů / akcií)
- majetková a finanční struktura SRO a AS (příplatky do vlastního kapitálu mimo
základní kapitál, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, výplata záloh
a navazující praktické nesnáze, vypořádací podíl a jeho výplata)

Forma výuky:
Přednáška, diskuze.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Katedra obchodního práva
Katedra obchodního práva
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Listopad
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
8.11.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Referát pro další vzdělávání právníků, Juridikum, UK PF, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK