Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Statistika pro právníky (3917)
Základní informace
Statistika pro právníky
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky v právní praxi
Organizace studia: 6 hodin
Termín konání kurzu: 17.9.2018
Statistika pro právníky
Obsahová náplň:
Statistické zkoumání
• Úvod do statistické metodologie
• Obecné schéma výzkumného projektu
• Plánování a návrh výzkumného projektu
• Metodologie sběru dat - dotazníky
• Sběr a zpracování dat

Statistický soubor a jeho struktura
• Analýza, interpretace a prezentace výsledků
• Publikace výsledků výzkumu
• Výběr a popisné statistiky

Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

Rozdělení a pravděpodobnost
• Pravděpodobnost
• Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti
• Odhady populačních průměrů a pravděpodobností

Srovnání dvou skupin a závislost proměnných
• Porovnání dvou skupin dat
• Měření závislosti

Časové řady, Indexní analýza
• Časové řady
• Indexní analýza
• Testování hypotéz

žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Katedra národního hospodářství
Katedra národního hospodářství
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
17.9.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
2000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Juridikum, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
kucirkov@prf.cuni.cz
221005504
12.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK