Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Pozemkové právo - 1. blok - Aktuální otázky pozemkového práva: Pozemek z perspektivy občanského zákoníku a katastrálního zákona (3939)
Základní informace
Pozemkové právo - 1. blok - Aktuální otázky pozemkového práva: Pozemek z perspektivy občanského zákoníku a katastrálního zákona
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM [22-J]
prezenční
čeština
Kurz je určen: Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníků územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů.
Organizace studia: 2 denní kurz, 12 hodin
Termín konání kurzu: 23.4. a 24.4.2019
Pozemkové právo - 1. blok - Pozemek a jeho zastavěšní - akuální otázky pozemkového práva

Obsahová náplň: Cílem kurzů je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům.
Konkrétně se kurz věnuje těmto otázkám:
• vymezení nemovité věci
• pozemek a jeho součást,
• stavba jako samostatná věc, stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby,
• evidence pozemků v katastru nemovitostí
• zápisy do katastru nemovitostí
• materiální a formální publicita katastru nemovitostí
Zájemci mohou absolvovat též další kurzy, které na tento kurz volně navazují a zabývají se vybranými aktuálními otázkami právních vztahů k pozemkům.
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí
Katedra práva životního prostředí
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
Krátkodobé
12 (v hodinách celkem)
23.4.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
nám. Curieových 7, Praha 1
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221005503
09.04.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK