Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do čínského jazyka a kultury (4823)
Základní informace
Úvod do čínského jazyka a kultury
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sinologie [21-KSI]
prezenční
čeština
Kurz je určen všem zájemcům o čínský jazyk a kulturu Číny. Účastníci kurzu si osvojí základy čínského jazyka a písma a získají přehled o vybraných kulturních reáliích Číny. Po nastudování 12 lekcí učebnice Discover China (Macmillan, 2010) budou absolventi kurzu schopni základní komunikace v moderní hovorové čínštině na témata: já a rodina, národy a země, práce a záliby, sport a zábava, nakupování, doprava a cestování. Praktická jazyková cvičení budou prokládána přednáškami seznamujícími s vybranými aspekty kultury tradiční i současné Číny: svátky a tradice, symboly a jinotaje, kulturní a umělecké dědictví, myšlení a náboženství.
Úvod do čínského jazyka a kultury
2 x 1,5 hod/týdně úterý a čtvrtek
bez požadavků

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Katedra sinologie
Katedra sinologie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
45 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
9450 Kč / program
základní
Přihláška
FF UK nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 11638, Ústav dálného východu
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
dusan.andrs@ff.cuni.cz
607556465
15.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK