Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R (4822)
Základní informace
Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociologie [21-KSOC]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámit účastníky s dynamicky se rozvíjejícím a všestranně využitelným programovacím jazykem R pro statistickou analýzu dat a jejich vizualizaci. R je opensource software, za kterým stojí obrovská globální komunita uživatelů. To z něj dělá jednu z nejlepších voleb pro všechny datové analytiky, kteří se nechtějí spoléhat na placený software typu SPSS, Stata nebo SAS, případně potřebují širší funkcionalitu, než nabízí tytu komerční balíky. Naučit se programovací jazyk není jednoduché. To platí i pro R. Kurz je proto potřeba chápat jako prostředek základní orientace a překonání bariéry či strachu ze vstupu do neznáma. Aby byl účastník R schopen používat v praxi, je potřeba počítat s tím, že kurzem proces učení teprve začíná. Účastníci budou potřebovat vlastní notebook s administrátorskými právy. Výhodou, ale ne podmínkou je znalost jiného programovacícho jazyka. Z toho vyplývá, že pro pokročilé programátory by mohl být postup v kurzu vnímám jako pomalý.
Účastníci kurzu se naučí:
- orientovat se v prostředí R a v programu R Studio (též dostupný zdarma), skrze který budeme k R přistupovat
- vytvářet objekty v R, provádět s nimi operace (slučování, indexování,...)
- provádět základní statistické operace (t-test, analýza závislosti pomocí kontingenčních tabulek, lineární regrese)
- provádět základní vizualizace
Kromě toho si představíme vybrané rozšiřující balíčky (resp. knihovny) a krátce se s nimi seznámíme (ggplot2 pro vizualizace, dplyr pro manipulaci s daty, případně další podle času)

Účastníkům kurzu budou poskytnuty zdokumentované skripty k práci v kurzu i mírně nad rámec kurzu pro účely samostudia a tipy na další studium.
Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
9 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
základní
Přihláška
eva.kysela@ff.cuni.cz
Katedra sociologie
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK