Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Rozumět datům (4821)
Základní informace
Rozumět datům
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociologie [21-KSOC]
prezenční
čeština
Data jsou sexy. Mnohdy jsou ale omylem či záměrně využívána ke zmatení či překroucení reality. Aby data mohla být užitečná pro naše rozhodování, je potřeba vyvodit z nich pravdivé závěry. To je ale proces plný nástrah. Některé jsou statistického rázu, jiné jsou logické, další zase spíše kognitivní. Kurz je koncipován jako průvodce těmito nástrahami založený na reálných příkladech. Kurz není o Excelu ani matematice, ale o konceptech, souvislostech a kritickém pohledu na výzkumy a data. Nejlepší na kurzu je, že bude užitečný nejen pro váš pracovní život, ale i pro orientaci v moderním, datovém světě.
Účastníci kurzu se naučí:
- poznávat běžné chyby při vyvozování závěrů z dat a sami se jim vyhnout
- rozumět různým typům zkreslení v datech a výzkumu
- přemýšlet o datech z výběrových šetření optikou "total survey error", která umožňuje posouzení kvality dat a z nich plynoucích závěrů
- používat Bayesův teorém pro své každodenní rozhodování
- pracovat s pojmy na základě jejich přesného významu
Rozumět datům
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
9 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
základní
Přihláška
eva.kysela@ff.cuni.cz
Katedra sociologie
Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK