Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Kontroverzní sociologická témata dnešní doby (4819)
Základní informace
Kontroverzní sociologická témata dnešní doby
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociologie [21-KSOC]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je nabídnout bleskový úvod do vybraných aktuálních sociologických témat, o kterých se hovoří a která vzbuzují kontroverzi. Mezi tématy nebudou chybět: genderová mezera v odměňování (gender pay gap), genderová socializace, aktuální výzvy sociálního státu, trendy mezinárodní migrace, svoboda slova a fugování moci ve společnosti. Podle času bude možnost zahrnout i další témata. Kurz bude kombinovat výklad a diskusi.
Účastníci kurzu se naučí:
- orientovat se v základních faktech týkajících se vybraných kontroverzních témat
- orientovat se v základních argumentačních liních, které se v diskusích o těchto tématech objevují
Vedle toho budou moct účastníci sami otestovat své postoje v diskusi s ostatními.
Kontroverzní sociologická témata dnešní doby
9 výukových hodin
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Celetná 20, Praha 1, místnost 207
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
9 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
5000 Kč / program
základní
Přihláška
eva.kysela@ff.cuni.cz
Katedra sociologie
Mgr. Eva Richter, Ph.D.
eva.kysela@ff.cuni.cz
774562474
10.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK