Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika (distančně) (4816)
Základní informace
Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika (distančně)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav české literatury a komparatistiky [21-UCLK]
prezenční
čeština
Proč psát rodovou kroniku? Třeba protože nás to baví. Protože nám to dává smysl. Protože nám osudy našich předků nejsou lhostejné a vážíme si jak jejich práce, tak našeho vlastního úsilí, které jsme vynaložili při sbírání jejich životopisných dat. Sami určitě dobře víte, že to jsou hodiny a hodiny práce v archivu, v terénu i u počítače. Jsou to desítky a stovky jmen i letopočtů, stohy lejster a krabice plné fotografií, rodných, oddacích a úmrtních či domovských listů. A co teprve vysvědčení a tovaryšské knížky, skeny z matrik a gruntovnic, akvarely rodných domů a verše rodinných básníků! Hromadí se to a člověk si pln narůstajícího děsu říká, co si s tím vším vybádaným materiálem počít. Odpovědím na tuto a mnohé další otázky se věnujeme na kurzu Jak se píše rodová kronika, abychom vzdali hold těm, kteří tu byli před námi, a abychom jejich odkaz předali v originální formě těm, kteří přijdou po nás.
Kurz je určený pro všechny věkové kategorie. Vhodné hlavně pro mimopražské zájemce. Nepočítá se s osobním setkáním, pracuje se vzdáleně, texty se konzultují pomocí e-mailu. Během kurzu je možné zaslat 10x 10 normostran (1800 znaků na stránku včetně mezer), opravy pak probíhají ve wordovském režimu úprav.
Dílnou vás provede lektorka MgA. Zuzana Frantová, absolventka Literární akademie oboru Tvůrčí psaní – Mediální komunikace a členka České genealogické a heraldické společnosti v Praze, mimo jiné autorka knihy Vikinská princezna nominované na Cenu Jiřího Ortena za rok 2010 a knihy Záhada prázdné zvonice nominované na výroční cenu nakladatelství Albatros 2015. Od roku 2013 lektorka kurzu Jak se píše rodová kronika. A od roku 2016 lektorka kurzu Tvůrčí psaní próza.
Tvůrčí psaní: Jak se píše rodová kronika (distančně)
10.10., 7.11., 5.12., 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6.
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky
Ústav české literatury a komparatistiky
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
20 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
5700 Kč
Poplatek za přihlášku = cena programu
VS 630169
základní
Přihláška
ivan.kafka@ff.cuni.cz
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 232
26.09.2018
Další informace
Přihláška je ke stažení na adrese https://uclk.ff.cuni.cz/studium/kurzy-czv/. Faktura k uhrazení bude všem přihlášeným zaslána po 26.9. 2018.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK