Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Velcí mistři italské malby (4812)
Základní informace
Velcí mistři italské malby
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámit s hlavními osobnostmi italské renesanční a barokní malby. Každá přednáška bude zaměřena na jednoho význačného umělce, historii jeho života a obsah jeho tvorby.
Velcí mistři italské malby
1. semestr
1. Sandro Botticelli (1444–1510), 4.10.
2. Leonardo da Vinci jako malíř I. (1452–1519), 11.10
3. Leonardo da Vinci jako malíř II., 18.10.
4. Leonardo da Vinci a kresba, 25.10.
5. Malíř Michelangelo Buonarotti (1475–1564), 1.11.
6. Malíř Michelangelo Buonarotti, 8.11.
7. Michalangelo Buonarotti jako architekt, 15.11.
8. Michelangelo Buonarotti jako sochař, 22.11.
9. Malíři sixtýnské kaple, 29.11.
10. Raffael Santi (1483–1520), 6.12.
11. Raffael Santi, 13.12.

2. semestr
12. Tizian (1488/1490–1576), 21.2.
13. Veronese (1528–1588), 28.2.
14. El Greco (1541 – 1614), 7.3.
15. Agnolo Bronzino (1503–1572), 14.3.
16. Allesandro Allori, 21.3.
17. Manýristé (Pontormo, Fiorentino,Vasari, Salviati), 28.3.
18. Bolognská škola – rodina Carracci I., 4.4.
19. Guido Reni, 11.4.
20. Caravaggio I., 18.4.
21. Caravaggio II., 25.4.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
budova KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
2
21 (v hodinách celkem)
Čtvrtek - Čtvrtek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla; specifický symbol: 47222

Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet KTF UK: 32034061/0100. Při neúčasti na kurzu nebo při jeho přerušení se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, na obálce označte“ U3V“ nebo doručte osobně na Studijní oddělení KTF UK v úředních hodinách.
Další informace
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html#10
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK