Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury (4099)
Základní informace
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistorického vývoje území Čech a Moravy, resp. širší střední Evropy. Vhodnou formou budou prezentovány dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání, variabilita pravěkých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu apod.
Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována.
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury

1.
17. 10. 2018: nástin chronologického členění českého a moravského pravěku
starší doba kamenná, mladší doba kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná, doba římská a stěhování národů

2.
31. 10. 2018: charakter pravěkého náboženství
kult a kultovní areály, náboženské projevy v hmotné kultuře

3.
14. 11.2018: dějiny sídlení
základní typy sídelních forem, vývoj obytných prostor

4.
28. 11. 2018: dějiny pohřbívání
vývoj pohřebního rituálu, jednotlivé formy pohřbů

5.
20. 2. 2019: každodennost pravěkých komunit Čech a Moravy
obživa, zemědělství, řemeslo

6.
6. 3. 2019: komunikace a interregionální obchodní spojnice pravěké Evropy
obchod, středomořské importy, suroviny, apod.

7.
20. 3. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit I.
keramika, nástroje, zbraně,

8.
3. 4. 2019: hmotná kultura pravěkých komunit II.
šperk, oděv
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK Praha
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
8 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK