Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Dějiny antického starověku a antického umění (4098)
Základní informace
Dějiny antického starověku a antického umění
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Kurz prezentuje základy dějin antických civilizací starověkého Středomoří (Řecko, Řím, Etrurie apod.), cílem kurzu je porozumění základním problémům existence antických starověkých kultur a rovněž významu těchto civilizací pro dnešního člověka, zvláštní pozornost je věnována aspektům zkoumaným klasickou archeologií.
Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, příslušnost k církvi není vyžadována.
Dějiny antického starověku a antického umění
Přednášky se uskuteční v období říjen 2018/květen 2019, vždy ve středu odpoledne;
celkový počet vyučovacích hodin: 16.

1.
17. 10. 2018: nástin historického vývoje antických civilizací
egejská doba bronzová, Řecko geometrického až helénistického období, Etrurie a Řím od počátku villanovské kultury až do rozdělení Římské říše

2.
31. 10. 2018: základy antického myšlení
mytologie, kult, filosofie, historie

3.
14. 11. 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě I.
město, veřejné prostory

4.
28. 11. 2018: urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě II.
soukromé prostory, pohřební architektura

5.
20. 2. 2019: každodenní život antických středomořských civilizací
zemědělství, řemeslo, obchod, sport, hry a zábava, vzdělávání, bydlení

6.
6. 3. 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě I.
sochařství, hrnčířství a keramické výrobky

7.
20. 3. 2019: umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě II.
toreutika, nástěnné malířství, sklo, šperk

8.
3. 4. 2019: vztah antického Středomoří a střední Evropy v době železné
výrobky řecké a etruské provenience ve střední Evropě doby železné, dálkové kontaktní
trasy mezi střední a jižní Evropou
30
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr, Říjen
2
16 (v hodinách celkem)
Středa - Středa
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
800 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK