Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Psycholog ve zdravotnictví (4805)
Základní informace
Psycholog ve zdravotnictví
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Učební plán

První pomoc a zajišťování zdravotní péče
v mimořádných a krizových situacích
20 hodin
Zdravotnická legislativa 8 hodin
Organizace a řízení zdravotní péče 8 hodin
Zdravotnická dokumentace 8 hodin
Etika ve zdravotnictví 10 hodin
Podpora a ochrana veřejného zdraví 8 hodin
Základy farmakologie 8 hodin
Zdravotnická praxe I 40 hodin
Zdravotnická praxe II 40 hodin
Zdravotnická praxe III 40 hodin
Zdravotnická praxe IV 40 hodin
Zdravotnická praxe V 40 hodin
Závěrečné kolokvium 16 hodin
MŠMT
33973/2016-1
Psycholog ve zdravotnictví
ne
Vzdělání požadované pro zařazení do programu, další požadavky: magisterský studijní program jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Souborné postupové zkoušky (po III. ročníku studia), nebo po úspěšném vykonání Bakalářské státní závěrečné zkoušky. Přijat může být i absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání Státní závěrečné zkoušky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Psychologie
vysokoškolské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
45 odst. 1 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.
Garant a místo
PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
20.09.2018
2
270 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
8600 Kč / program
VS 650112
Přihláška
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/
Katedra psychologie
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221 619 667
30.08.2018
Další informace
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/odborne-specializacni-a-kvalifikacni-kurzy/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK