Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Tvůrčí psaní: Próza I (4802)
Základní informace
Tvůrčí psaní: Próza I
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav české literatury a komparatistiky [21-UCLK]
prezenční
čeština
V kurzu Tvůrčí psaní – próza I (úvod) se pokusíme najít vlastní osobitý autorský hlas, a to pomocí kreativních cvičení, na kterých si účastníci vyzkouší základní literární žánry a postupy. Kromě osvojení si nezbytných teoretických principů nás čeká tvůrčí práce doma i přímo v hodinách, kde se navíc kromě psaní budeme věnovat debatám nad našimi texty, díky nimž si vyzkoušíme konstruktivní kritiku udílet i přijímat. Od hledání námětu přes jeho zpracování se dostaneme alespoň teoreticky k dalším aspektům literární tvorby, mezi které patří například výběr nakladatele, redakční práce na rukopisu, pořádání veřejných besed atd. Výstupem budou kratší texty, delší text (alespoň začátek) a veřejné autorské čtení, neboť prezentace vlastní práce je nedílnou součástí spisovatelovy každodennosti. Inspiraci budeme mimo jiné hledat v časem prověřených textech i pražských literárních kavárnách.

Lektorkou kurzu je MgA. Zuzana Frantová, absolventka oboru Tvůrčí psaní – Mediální komunikace na Literární akademii, mimo jiné autorka knihy Vikinská princezna nominované na Cenu Jiřího Ortena za rok 2010 a knihy Záhada prázdné zvonice nominované na výroční cenu nakladatelství Albatros 2015.
Tvůrčí psaní: Próza I
16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 14.5.
8
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Ústav české literatury a komparatistiky
Ústav české literatury a komparatistiky
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
0 Kč / program
6200 Kč
poplatek za přihlášku = cena programu
pro studenty FF UK sleva 30%

VS 630171
základní
Přihláška
ivan.kafka@ff.cuni.cz
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 232
02.10.2018
Další informace
Přihláška je ke stažení na adrese https://uclk.ff.cuni.cz/studium/kurzy-czv/. Faktura k uhrazení bude všem přihlášeným zaslána po 2. 10. 2018.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK