Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Stres a možnosti jeho zvládání (4799)
Základní informace
Stres a možnosti jeho zvládání
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra psychologie [21-KPS]
prezenční
čeština
Kurz je realizován formou přednášek. Těžiště kurzu je v tématech týkajících se maladaptivních a adaptivních reakcí na stresory.
V rámci kurzu bude účastníkům nabídnuta možnost celodenního bloku ( v ceně kurzu), věnovaného relaxačním technikám a komunikaci. Ke každé přednášce obdrží účastníci sylabus, obsahující seznam dostupné české literatury vztahující se k danému tématu a vlastní text s některými klíčovými pojmy a formulacemi a podrobnou osnovu přednášky. Rozsah každého sylabu je cca 4-6 stran, celkem účastníci obdrží cca 120 stran rozšiřujícího a doplňujícího textu.
Stres a možnosti jeho zvládání
ano
24
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
2
75 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
7260 Kč / program
VS 630167
základní
Přihláška
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/
Katedra psychologie
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619667
31.10.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK