Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Sportovní příprava dětí (156)
Základní informace
Sportovní příprava dětí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Pedagogika, psychologie a didaktika [51-400200]
trenér
trénink
učitel
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámení s problematikou sportovní přípravy dětí, stanovení obecných východisek této problematiky, jako základu pro trénink v pozdějšídh letech.
Jedná se především o stanoveni rozdílných přístupů , forem a metod oproti tréninku dospělých, o zvládnutí problematiky věkových a vývojových zákonitostí a jejich význam.
Tematické okruhy:

1. Věkové a vývojové zákonitosti, senzitivní období
2. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, etapy sportovního tréninku, etapa seznámení se sportem, etapa základního tréninku, všestrannost
3. Obecné zásady sportovní přípravy dětí
4. Stimulace rychlostních a silových schopností – metody, prostředky, formy
5. Stimulace vytrvalostních, koordinačních schopností, pohyblivosti – cíle, metody, prostředky, formy
6. Specifika technické, taktické a psychologické přípravy ve sportovní přípravě dětí
7. Trenér ve sportovní přípravě dětí – komunikace, řídící styly. Doplňkové aspekty sportovní přípravy dětí – práce s rodiči, sponzory apod.
8. Výběr sportovních talentů – základní východiska, výběr jako proces, fáze výběru
Sportovní příprava dětí
ano
20
přihláška, platba

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Pedagogika, psychologie a didaktika
Centrum CŽV a služeb
Pedagogika, psychologie a didaktika
FTVS UK v Praze
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Listopad
02.11.2018
1
14 (v hodinách celkem)
14 hodin
Pátek - Sobota
2.11.2018
3.11.2018
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1700 Kč / program
pátek 12,00- 18,45 hod
sobota 8,00 - 13,00 hod
osvobozeno
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, Praha 6 - Vokovice
Centrum CŽV a služeb
PaedDr. Lada Novotná
lnovotna@ftvs.cuni.cz
220 17 2250
25.10.2018
Další informace
www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK