Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Žurnalistika Bc. prez. (526)
Základní informace
Žurnalistika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra žurnalistiky [23-KZ]
prezenční
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem. Studijní plán kurzu je vždy v měsíci červnu zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Žurnalistika Bc.
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Žurnalistika na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.

Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu studentů přijatých do řádného studia.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Katedra žurnalistiky
Katedra žurnalistiky
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
192 (v hodinách celkem)
6/M
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Žurnalistika na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.

Počet přijatých do programu CŽV závisí na počtu studentů přijatých do řádného studia.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK