Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Středoevropská komparativní studia (3901)
Základní informace
Středoevropská komparativní studia
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
kombinovaný
čeština
Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného studia magisterského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Středoevropská komparativní studia
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Středoevropská komparativní studia na FSV UK pro příslušný akademický rok.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do magisterského studijního programu Středoevropská komparativní studia na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK