Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Soudobé dějiny Bc. komb. (2620)
Základní informace
Soudobé dějiny Bc. komb.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
kombinovaný
čeština
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem.
Soudobé dějiny
Kurz tvoří všechny obligatorní předměty předepsané pro 1. ročník řádného studia studijním plánem.
Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Soudobé dějiny pro akademický rok 2018/2019, ale nebyli přijati.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Institut mezinárodních studií
Institut mezinárodních studií
IMS FSV UK
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
192 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Soudobé dějiny pro akademický rok 2018/2019, ale nebyli přijati.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK