Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Sociologie a sociální politika Bc. prez. (2512)
Základní informace
Sociologie a sociální politika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra sociologie [23-KS]
prezenční
čeština
Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného studia bakalářského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Sociologie a sociální politika
-
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK