Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Sociologie a sociální antropologie Bc. prez. (2526)
Základní informace
Sociologie a sociální antropologie Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra sociologie [23-KS]
prezenční
čeština
Kurz je určen přednostně pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu na FSV UK pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného studia bakalářského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Sociologie a sociální antropologie
-
-

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Katedra sociologie
Katedra sociologie
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK