Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Politologie a veřejná politika Bc. prez. (3154)
Základní informace
Politologie a veřejná politika Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra politologie [23-KP]
prezenční
čeština
Kurz tvoří předměty předepsané studijním plánem pro 1. ročník řádného studia bakalářského studijního programu. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Politologie a veřejná politika
-
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika na FSV UK pro příslušný akademický rok.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Katedra veřejné a sociální politiky
Katedra veřejné a sociální politiky
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
96 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK