Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace a public relations Bc. prez. (520)
Základní informace
Marketingová komunikace a public relations Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Katedra marketingové komunikace a public relations [23-KMKPR]
prezenční
čeština
Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného bakalářského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Marketingová komunikace a public relations
-
7
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace a public relations na FSV UK pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Katedra marketingové komunikace a public relations
Katedra marketingové komunikace a public relations
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
160 (v hodinách celkem)
6/M
Pondělí - Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Kurz je určen pouze pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace a public relations na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok.
Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením (jak písemným, tak ústním kolem), ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK