Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Současná čeština v praxi a médiích (3610)
Základní informace
Současná čeština v praxi a médiích
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti. Účastníci průběžně plní zadané úkoly a kurz je zakončen závěrečným testem.
Současná čeština v praxi a médiích
Pátek 9.30-11.00
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6 Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:24.05.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:05.10.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:12.10.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:02.11.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:09.11.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:07.12.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:14.12.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
  
Den:21.12.2018
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H011
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
neurčeno
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK