Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez. (2678)
Základní informace
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien Bc. prez.
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
Institut mezinárodních studií [23-IMS]
prezenční
čeština
Kurz je určen převážně pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu na FSV UK v Praze pro příslušný akademický rok. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník řádného bakalářského studijního programu studijním plánem. O podmínkách tohoto kurzu je s účastníkem uzavřena smlouva.
Česko-německá studia/ Deutsch-tschechische Studien - bakaláři
Kurz má stejný rozsah a obsah jako řádné studium daného akreditovaného studijního oboru.
O přijetí ke studijnímu pobytu rozhoduje garant příslušného oboru na základě podané přihlášky a příloh (CV aj.).

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není stanoveno
Garant a místo
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Katedra německých a rakouských studií
Katedra německých a rakouských studií
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
1
100 (v hodinách celkem)
6/M
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
18000 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
09.09.2018
Další informace
https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/studijni-pobyty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK