Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů (#481)
Základní informace
Rozvoj jazykových a didaktických dovedností pomocí aktuálních audiovizuálních dokumentů
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra francouzského jazyka a literatury [41-KFJL]
prezenční
čeština
Kurz je založen na práci s jazykově-didaktickými materiály na francouzských webech (http://apprendre.tv5monde.com/, https://savoirs.rfi.fr/ - oba vytvářené francouzskými státními institucemi jazykové přípravy CAVILAM, CLA, CIEP a další) a zároveň na úsilí osvojit si techniku tvorby didaktických materiálů tohoto typu. Účastníci kurzu si tak rozvíjejí řečové dovednosti, porozumění aktuálnímu frankofonnímu světu (materiály na webech jsou adaptovanými reportážemi z posledních měsíců či týdnů), ke kterému nemá často přístup ani rodilý mluvčí žijící mimo danou frankofonní zemi, a své didaktické dovednosti ve spojení i ITC. V tom se kurz liší od běžného jazykového semináře, který pasivně využívá výše uvedené stránky, případně jimi doplňuje samostudium. Vedení kurzu se zaměřuje na využití potenciálu skupiny při sdílení zkušeností a dovedností, ve vzájemném obohacování i poskytování zpětné vazby. Kurz obsahuje silnou komponentu „tvořivé dílny“ se zachováním prostoru pro individuální rozvoj jazykových dovedností a znalostí.
MSMT
vychovatelství
1. setkání (3 hodiny) – Úvod, cíle, struktura, způsob evaluace kurzu; Představení internetových stránek http://apprendre.tv5monde.com/, https://savoirs.rfi.fr/; Typologie internetových aktivit, jejich plusy a mínusy pro výuku (reflexe, debata)
2. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na témata Kultura, Ekonomie, Životní prostředí
3. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na témata Frankofonie, Historie, Volný čas a sport
4. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na témata Zdraví, Věda, Společnost
5. setkání (3 hodiny) – práce s didaktickými dokumenty z výše uvedených zdrojů na Průřezová témata a techniky (kvíz, soutěž, hra)
6. setkání (3 hodiny): Prezentace výstupů účastníků kurzu, sdílení zkušeností; Evaluace kurzu; Komplementární zdroje pro tvorbu (DailyMotion, YouTube, France Télévisions, RFI, TV5MONDE atd.)

20
pedagogičtí pracovníci zaměření na výuku francouzštiny, případně frankofonní pedagogové

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra francouzského jazyka a literatury
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
18 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4000 Kč / program
Přihláška
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Katedra francouzského jazyka a literatury
Kateřina Esserová, DiS.
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
221900102
31.08.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK