Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů (#482)
Základní informace
Využití nástrojů ICT k rozvoji didaktických dovedností učitele v porozumění a prezentaci audiovizuálních materiálů
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra francouzského jazyka a literatury [41-KFJL]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřen na dovednost učitele usnadnit porozumění audiovizuálnímu materiálu (video) pomocí nástrojů ICT, konkrétně tzv. otitulkováním. Obsah kurzu se skládá ze tří částí: 1) hledání vhodných materiálů (zdroje učitele, internet jako nástroj, otázka výběru kvalitních didaktických materiálů s potenciálem k facilitaci procesu učení (se), 2) jejich dokonalému porozuměni (techniky překladu, adaptace, didaktického zpřístupňování atd.) a 3) technické zvládnutí otevřených/bezplatných programů a aplikací na tvorbu titulků (např. program Aegisub).

Souběžnou aktivitou je zpřístupňování francouzských didaktických videí pro učitele/studenty učitelství, kteří francouzsky neumí. Vycházíme z faktu, že frankofonní didaktika a pedagogika jsou ve svém přístupu ke škole a výuce v porovnání s materiály anglofonními či germanofonními specifické, neotřelé a hodnotné pro svou komplementaritu a úzké sepjetí s humanistickým přístupem ke vzdělávání, demokracií či rozvojem občanské společnosti.
MSMT
Přípravný kurz vychovatelství
1. setkání (3 hodiny) – Úvod, cíle, struktura, evaluace kurzu; Představení ICT nástrojů a zdrojů pro tvorbu; Sdílení zkušeností s ICT ve vztahu k výuce jazyků; První fáze tvorby – úvod do programu.
2. setkání (3 hodiny) – práce s audiovizuálním materiálem – překlad a titulkování I.
3. setkání (3 hodiny) – práce s audiovizuálním materiálem – překlad a titulkování II.
4. setkání (3 hodiny) – práce s audiovizuálním materiálem – překlad a titulkování III.
5. setkání (3 hodiny) – možnosti prezentace a sdílení vytvořených materiálů, možnosti webu 2.0 a mobilního internetu pro rozvoj předchozích dovedností .
6. setkání (3 hodiny) - prezentace výstupů účastníků kurzu, sdílení zkušeností; Evaluace kurzu.


Výstupem kurzu bude digitální portfolio otitulkovaných videí 1) určených pro výuku a 2) s didaktickým potenciálem pro další vzdělávání pedagogů, kteří neznají francouzštinu.

15
učitelé francouzštiny jako cizího jazyka či jazyka odborného

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra francouzského jazyka a literatury
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
18 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4000 Kč / program
Přihláška
Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Katedra francouzského jazyka a literatury
Kateřina Esserová, DiS.
katerina.esserova@pedf.cuni.cz
221900102
31.08.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK