Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy katolické teologie II (189)
Základní informace
Základy katolické teologie II
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Děkanát KTF [26-KTF]
prezenční
čeština
Kurz poskytuje vhled do vybraných teologických otázek, které se týkají života posluchačů. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.
Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.
Vybrané otázky teologie
- program se uskuteční v období říjen 2018 – březen 2019
- výuka bude probíhat vždy v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin
(dle vyhlášeného harmonogramu)
- celkový počet vyučovacích hodin: 32

1. 13. 10. 2018: Staré jazyky
9.00-10.25: Úvodní poznámky ke staroslověnštině / Josef Bartoň
10.35-12.00: Úvod do latiny / Markéta Koronthályová

2. 03. 11. 2018: Fundamentální a dogmatická teologie
9.00-10.25: Úvod do ekleziologie / Prokop Brož
10.35-12.00: Základy eschatologie / Vojtěch Novotný

3. 08. 12. 2018: Biblické vědy
9.00-10.25: Novozákonní exegeze / Angelo Scarano
10.35-12.00: Pavlovské listy / Mireia Ryšková

4. 12. 01. 2019: Kanonické právo
9.00-10.25: Dějiny kanonického práva / Miloš Szabo
10.35-12.00: Kanonické právo / Ignác Hrdina

5. 09. 02. 2019: Katechetika
9.00-10.25: Katechetika / Ludvík Dřímal
10.35-12.00: Katechetika v praxi / Marie Zimmermannová

6. 09. 03. 2019: Církevní dějiny
9.00-10.25: Úvod do patrologie / David Vopřada
10.35-12.00: Církevní dějiny novověku / Tomáš Petráček

7. 06. 04. 2019: Morálka a náboženská etika
9.00-10.25: Úvod do antropologie / Karel Sládek
10.35-12.00: Křesťanská lékařská etika / Jaromír Matějek

8. 04. 05. 2019: Křesťanské umění
9.00-10.25: Dějiny renesančního umění / Magdaléna Nespěšná Hamsíková
10.35-12.00: Italské renesanční umění / Martin Zlatohlávek
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Garant a místo
Mgr. ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Děkanát KTF
Děkanát KTF
Pastorační středisko - kostel sv. Vojtěcha, Praha 6 - Dejvice, Kolejní ul. 4
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
Sobota - Sobota
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol = prvních 6 číslic z rodného čísla, specifický symbol 189.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6
Děkanát KTF
Bc. Eva Roškotová
roskotova@ktf.cuni.cz
220181383
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK