Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů (4712)
Základní informace
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK v Praze [11-00291]
prezenční
angličtina
V termínu 19.3 - 23. 3. 2018 proběhne Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (navrhování pokusů a projektů pokusů.
Kurz je určen pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického oboru, kde se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu. Kopii dokladu o vzdělání odevzdá účastník při registraci. Bez tohoto dokladu nebude vydáno osvědčení.
Termín zahájení: 19. 3. 2018 v 8:30 hodin (registrace od 8:00 hodin)
Místo konání: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Cena kurzu : 7800,- Kč, úhradu je nutné provést nejpozději týden před zahájením kurzu
Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2018. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 15 přihlášených účastníků. Definitivní potvrzení o konání kurzu obdrží účastníci 2. 3. 2018.

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 1. LF UK a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

Ministerstvo zemědělství České republiky
74892/2014-MZE-17214
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
19th March 2018
8.00 – 8.30 Registration
8:30 – 11:45 Lectures
12:30 – 16:30 Lectures

20th March 2018
8:00 – 12:00 Lectures
12:45 – 15:00 Lectures

21st March 2018
8:00 – 12:00 Lectures
12:45 – 17:00 Lectures

22nd March 2018
8:30 – 11:45 Lectures
12:30 – 15:45 Lectures

23rd March 2018
9:00 – 12:00 Exam
Podmínkou účasti v kurzu je doložení kopie vysokoškolského diplomu.

Podrobnosti v rozvrhu
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
dle MZE
Garant a místo
Mgr. Viktor Sýkora
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK v Praze
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Na Bojišti 3, Praha 2
Termín a délka
2017/2018
letní semestr, Březen
19.03.2018
Krátkodobé
35 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
7800 Kč / program
Přihláška
www.ACVZ.cz
Eva Svobodová
esvob@lf1.cuni.cz
224964571
10.03.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK