Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II (4711)
Základní informace
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra českého jazyka [41-KCJ]
celoživotní vzdělávání
prezenční
čeština
Didaktika mediální výchovy – učebnice, podpůrné kurikulární materiály, vyučovací metody. Zásady kulturní internetové komunikace – zdvořilost, jazyková správnost (e-maily, žádosti, prosby, zdvořilostní konvence). Vhodné internetové zdroje jako základ získávání hodnověrných informací na internetu. Analýza mediálního diskurzu, specifika mediální komunikace.
MŠMT ČR
11914/2017-1
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole II
„Něco si o tom přečti!“ Hodnověrnost internetových zdrojů (1 hod.),
Jak nás lákají webové stránky? Intertextualita a internet (1 hod.)
„Chcete-li nový šmrncovní hadřík, sledujte naši následující reportáž.“ Analýza diskurzu a mediální texty (1 hod.)
Mediální výchova ve výuce českého jazyka (1 hod.)
Jazyková kultura a zdvořilost v elektronické komunikaci (1 hod.)
15
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Katedra českého jazyka
Katedra českého jazyka
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
Krátkodobé
5 (v hodinách celkem)
Úterý
12.02.2019
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / program
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 634818
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra českého jazyka
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
radka.holanova@pedf.cuni.cz
221 900 211
28.01.2019
Přihlášku zasílejte na emailovou adresu: radka.holanova@pedf.cuni.cz
Další informace
http://kcj.pedf.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK