Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie II. - první ročník (4708)
Základní informace
Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie II. - první ročník
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství [51-500300]
kombinovaný
čeština
Kurz pro všechny zájemce o rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti zdraví, zdatnosti a aktivního životního stylu. Svým odborným zaměřením, přednáškami, semináři a cvičební praxí jde o kurz zdravotně tělovýchovný, jehož studijní základ tvoří, jak výše zmíněno, jóga a jógová terapie. Účastník kurzu se může rozhodnout, zda mu kurz poskytne pouze prohloubení stávajících poznatků či zda bude formou zkoušek usilovat o profesní kvalifikaci či osvědčení.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Pohyb, výchova a zdraví - Jóga a jógová terapie II.
Kurz bude probíhat vždy čtvrtý víkend v měsíci, a to od října do června: v pátek od 12:30 – 19.15, v sobotu od 8:00 - 19:00 a v neděli od 8:00 - 13:00. Kurz je zajištěn předními odborníky, kteří vyučují na UK FTVS. Na fakultě je možné ubytování na VŠ koleji, strava v místním bufetu.
Středoškolské vzdělání zakončené maturitou.
Platba.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty
SŠ s maturitou
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
trenérská licence "C"
Osvědčení srovnatelné s licencí C.
§21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Garant a místo
doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství
UK FTVS
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
2
252 (v hodinách celkem)
Pátek - Neděle
Poplatky a financování
18900 Kč / rok
Přihláška
UK FTVS, José Martího 31, 162 52, Praha 6 - Veleslavín
Centrum CŽV a služeb
Mgr. Markéta Pecinová
pecinova.marketa@seznam.cz
220 172 412
30.10.2019
Další informace
https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK