Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Biblická hebrejština II. (4081)
Základní informace
Biblická hebrejština II.
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona [27-SZ]
prezenční
čeština
Biblická hebrejština II: probíhá v ZS v úterý od 9,15 do 10,45.
Cílem je aktivně zvládnout nepravidelená slovesa, rozšířit slovní zásobu
a osovojit si samostatnou četbu a překlad lehčích narativních textů.
Evangelická teologie
Biblická hebrejština II: probíhá v ZS v úterý od 9,15 do 10,45.
Pohovor s vyučujícím. Předpokládá se buď absolutorium předmětu Biblická hebrejština I., nebo znalosti na úrovni absolventa tohoto předmětu.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
složení příslušné zkoušky či zápočtu
Garant a místo
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Evangelická teologická fakulta
Katedra Starého zákona
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
28 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1000 Kč / semestr
Splatné před zahájením výuky
osvobozeno
Přihláška
ETF UK Černá 9, P.O.Box 529, 115 55 Praha 1 Nové Město
Zdeňka Trojanová
stodd@etf.cuni.cz
221 988 213
30.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK