Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB)
Základní informace
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Oddělení podpory vědy [31-650]
prezenční
čeština
Studium je určeno pouze studentům neučitelských magisterských a doktorských studijních oborů biologie na PřF UK, kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání Osvědčení o učitelské způsobilosti na základních a na středních školách ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie a Závěrečnou zkoušku z didaktiky biologie. Obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky.
MŠMT
50492/20012-201
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
ano
Magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Garant a místo
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Přírodovědecká fakulta
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
6
412 (v hodinách celkem)
+ 2 roky na obhájení záv. práce
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do programu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. V případě prodloužení programu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč.
osvobozeno
Přihláška
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Oddělení podpory vědy
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2018
elektronicky od 1.6. do 20.9.2018
bez přijímací zkoušky
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK