Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční dokumentární film – filmová odpovědnost za svět (4677)
Základní informace
Zahraniční dokumentární film – filmová odpovědnost za svět
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurs se soustředí na evropský a americký dokumentární film a jeho způsoby nahlížení světa a jeho problémů v průběhu historie. Představí tři otce dokumentu Roberta Flahertyho, Dzigu Vertova a Johna Griersona s jejich přístupy, bude reflektovat úlohu politické propagandy Hitlerovy filmařky Leni Reifenstahlové, a seznámí posluchače s vlivy, trendy a základními díly dokumentaristického boomu 60. let ve Francii, Velké Británii a USA. Přiblíží nejen tvůrčí postupy a nové vyjadřovací možnosti filmařů, ale i témata, která desetiletí od 60. let do současnosti přinesla (např. v období perestrojky ve východním bloku a rozpadem Sovětského svazu, v USA v souvislosti s jadernou válkou, apod.). Součástí kurzu budou ukázky ze základních děl zahraniční dokumentární tvorby.

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Počátky a stavební kameny Roberta Flahertyho a Dzigy Vertova (Francie, USA a SSSR do poloviny 30. let)
2. Avantgardní hledání formy a smyslu - ve službách rytmu, krásy a Hitlera (20. a 30. léta Francie, Německo)
3. Důraz na obsah – sociální realita a 2. světová válka (Francie, Holandsko a Velká Británie 30. let a poloviny 40. let)
4. Zpět k poezii života a životu samotnému (od poloviny 40. let do začátku 60. let)
5. Free Cinema, Cinema Verité a observational films (60. léta)
6. Další funkce dokumentu 70. a 80. let
7. Přelom milénia - síla mainstreamu (90. léta a první desetiletí 21. století)
Zahraniční dokumentární film – filmová odpovědnost za svět
pátek 11:00 - 12:30
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Říjen
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:05.10.2018
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
  
Den:19.10.2018
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
  
Den:09.11.2018
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
  
Den:23.11.2018
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
  
Den:07.12.2018
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
  
Den:04.01.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
  
Den:01.02.2019
Čas:11:00 - 12:20
Místnost:H115
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Bc. Martina Kuncová, DiS.
martina.kuncova@fsv.cuni.cz
222112230
16.09.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK