Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
  
Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti (4675)
Základní informace
Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
čeština
Kurs je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářeli/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurs soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také vzdoru vůči systému či životního stylu. Kurs je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálních propojování. (Kurs lze absolvovat i samostatně, bez návaznosti na předchozí.)

Plán přednášek s ukázkami filmů:
1. Podoby intimity (Špáta, Schorm, Fairaizl, Sommerová, Procházková, Hníková, Kudrna)
2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)
3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)
4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák, Jablonská)
5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)
6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)
7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.
Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti
pátek 9.30 - 11.00
žádné

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr, Únor
1
14 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Den:08.03.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:22.03.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:05.04.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:26.04.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:10.05.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:17.05.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
  
Den:22.02.2019
Čas:09:30 - 10:50
Místnost:H112
Poplatky a financování
300 Kč / semestr
Přihláška
FSV UK Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222112237
31.01.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK