Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Uvedení do latinského jazyka a římských reálií (2904)
Základní informace
Uvedení do latinského jazyka a římských reálií
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
prezenční
čeština
Náplní kurzu je výuka latinského jazyka doplněná o tematické okruhy z římských dějin.
Vyučuje se podle učebnice M. Přecechtělové Latina nejen pro teology (Praha 2009). Studenti jsou postupně seznamováni s problematikou latinské morfologie a syntaxe a metodikou překladu z latiny. V rámci procvičování probrané látky se překládají jednotlivé věty a souvětí, později, v závislosti na aktuálním množství zvládnuté mluvnice, i souvislé latinské texty rozmanité délky a druhu. Výuka jazyka tvoří cca dvě třetiny kursu. Je doplněna tematickými okruhy z římských dějin zahrnujícími původ Římanů, jejich kultury a jazyk, římské náboženství, období království, republiky a císařství, vztah římské říše a křesťanství, aspekty rozpadu impéria a přínos římské říše pro evropskou civilizaci.
Garant kurzu: Mgr. Lucie Kopecká a Mgr. Ladislava Říhová, Th.D.
Dialog generací
Bude uveden na webových stránkách.
- zapsání v programu U3V na UK HTF

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení o absolvování programu při absolvování nejméně 4 předmětů z nabízených přednášek U3V (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu)
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, Praha 4
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr, Říjen
2
52 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
za kompletní program U3V
Přihláška
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2018
Způsob podání přihlášky: písemně s čitelným uvedením jména a doručovací adresy nebo emailem na studijni@htf.cuni.cz
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK