Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Kulturně-historický cyklus přednášek (2904)
Základní informace
Kulturně-historický cyklus přednášek
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
prezenční
čeština
Jedná se se o cyklus přednášek, které jsou tematicky zaměřeny v širokém kulturně-historickém spektru.
Přednášky jsou vedeny pedagogy UK HTF i externími spolupracovníky na základě jejich odborného zaměření pro jednotlivá témata.
Dialog generací
Obsahový plán bude zveřejněn na webových stránkách HTF.
V zimním semestru 2018 bude veden na téma „Ve znamení osudových osmiček II“
Přednášky probíhají vždy v úterý 10.15–12.30 – aula H109 v přízemí hlavní budovy UK HTF
penzijní věk
- zapsání v programu U3V na UK HTF

Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení o absolvování programu při absolvování nejméně 4 předmětů z nabízených přednášek U3V (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu)
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
UK HTF, Pacovská 35, Praha 4 - učebna dle rozvrhu
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr, Říjen
2
50 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
za kompletní program U3V
Přihláška
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2018
Způsob podání přihlášky:
písemně s čitelným uvedením jména a doručovací adresy nebo emailem na studijni@htf.cuni.cz
Kapacita:
max. 180 osob
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK