Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 98)
 
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro Univerzitu třetího věku (2904)
Základní informace
Angličtina pro Univerzitu třetího věku
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Husitská teologická fakulta
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin [28-04]
prezenční
čeština
Náplní kurzu je výuka anglického jazyka doplněná o základní teologickou slovní zásobu. Vyučuje se podle učebnice New English File Pre-Intermediate, autoři Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson.
Studenti se naučí/zopakují si základy angličtiny, tj. základní slovní zásobu, skladbu anglické věty, základní časy. Výuka je rozšířena o základní teologickou terminologii a jednoduché texty dle úrovně a zájmu studentů.
Garant kurzu: Mgr. Hana Ptáčková
Dialog generací
Bude uveden na webových stránkách.
- zapsání v programu U3V na UK HTF

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Osvědčení o absolvování programu při absolvování nejméně 4 předmětů z nabízených přednášek U3V (z toho nejméně 1 kulturně-historického cyklu)
Garant a místo
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin
UK HTF, Pacovská 35, Praha 4 - učebna dle rozvrhu
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr, Říjen
2
52 (v hodinách celkem)
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / rok
za kompletní program U3V
Přihláška
UK HTF, studijní oddělení, Pacovská 350, Praha 4, 140 21
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
studijni@htf.cuni.cz
222 539 203
30.06.2018
Způsob podání přihlášky:
písemně s čitelným uvedením jména a doručovací adresy nebo emailem na studijni@htf.cuni.cz
Další informace
http://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK