Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 1. ročník (4665)
Základní informace
Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav světových dějin [21-USD]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus je zaměřen na významné události spojené s dějinami zemí Střední Evropy od raného středověku, přes novověké období až do 20. století. Zahrnuje tedy výklad středověkých, novověkých i moderních dějin z politického, ekonomického, geopolitického, sociálního a kulturního úhlu pohledu. Přednášky jsou zvoleny tak, aby pokryly vybrané významné události z dějin zemí, které se historicky a geograficky řadí ke Střední Evropě.

Země a lidé II: Střední Evropa v dějinách - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Kam zmizela Velká Morava?
- Ekonomické vztahy u vzniku středoevropského státu
- Otonská střední Evropa v 10. století
- Vzestup a pád štaufského rodu
- Literární kultura na panovnických a šlechtických dvorech: Příklad německých, rakouských a českých zemí
- Habsbursko-lucemburské vztahy ve 14. století
- Konec německé monarchie
- Maďarsko – tak trochu „jiná“ středoevropská země
- Budování Střední Evropy – Průplav Dunaj-Odra-Labe 1901-2001
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Ústav světových dějin
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozotická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK