Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Za bohy antického světa (4664)
Základní informace
Za bohy antického světa
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus představí posluchačům antický svět z kombinovaného pohledu antických památek a duchovních představ tehdejších lidí, a to nejen v kulturních okruzích starých Řeků a Římanů, ale také dalších národů žijících v dosahu antického Středomoří. Tyto archaické společnosti provozovaly řadu svých kultů ve svatyních i svých domácnostech včetně různých specifik a především odlišností vzhledem k našemu pojetí náboženství. Přiblížíme si tedy nejen jména božstev a jejich podobu a atributy, ale dotkneme se i řady dochovaných mýtů o nich a navštívíme místa jejich kultu a seznámíme se s předměty, které s kultovními aktivitami souvisely.
Za bohy antického světa
Osnova přednášek:
- Jak (pokud možno) správně chápat kulty antického světa
- Božstva antických Řeků a jejich kulty I
- Božstva antických Řeků a jejich kulty II
- Etruskové a jejich svět plný bohů
- Cultus deorum starých Římanů I
- Cultus deorum starých Římanů II
- Thrákové a jejich představy o bozích
- Bohové pouště Nabatejců
- Božstva Keltů, Germánů a dalších
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK