Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník (4662)
Základní informace
Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav řeckých a latinských studií [21-URLS]
prezenční
čeština
Přednáškový cyklus se soustředí na momenty, které sehrály důležitou, často rozhodující, roli v dějinách řecké a římské civilizace. Jedná se nejen o války a o bitevní střety, ale i o události jiného rázu, jaké představuje např. odsouzení Sókratovo, založení Alexandrie či ukřižování Krista. Tyto události znamenají přelom nejen pro antické dějiny, ale mnohdy i pro dějiny světové, a přirozeně jsou prvořadého významu také pro evropskou kulturu jako celek. Časová škála zahrne dobu archaickou v Řecku stejně jako poslední staletí antiky, tedy i konfrontaci s přicházejícím křesťanstvím. Posluchači se seznámí také s rozdílným hodnocením těchto událostí v průběhu staletí.
Velké okamžiky antických dějin - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Jak se Solón nestal tyranem a další osudy athénské obce
- Velká řecká kolonizace aneb jak Řekové poznávali svět
- Osová doba lidstva a vznik filosofie u Řeků
- Bitva u Salamíny – záchrana řecké civilizace
- Soud nad Sókratem a obrana Sókratova
- Ovládnutí perské říše Alexandrem Velikým
- Založení Alexandrie a co z toho vzešlo
- Smrt Lukrécie aneb kde se vzala římská republika
- Secese plebejů: když ještě platilo, že v jednotě je síla

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Ústav řeckých a latinských studií
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK