Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Trénink kognitivních funkcí (také paměti) (4661)
Základní informace
Trénink kognitivních funkcí (také paměti)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
čeština
Seminář je určen nejen posluchačům U3V, kteří se zajímají o psychologii, ale také těm, kteří chtějí zlepšovat své osobnostní vlastnosti. Jde o specializovaný seminář, který předpokládá aktivní zapojení posluchačů do práce na jednotlivých tématech. V průběhu seminářů se budou cvičit jednotlivé poznávací funkce, které podmiňují kvalitní paměť. Zaměříme se na různé druhy paměti − slovní i číselnou, sluchovou i zrakovou apod. Cvičí se také pohotovost a tvořivost.

Max. počet posluchačů je 20 osob.
Trénink kognitivních funkcí (také paměti)
Osnova přednášek:
- Rozvoj představivosti
- Zpřesnění percepce
- Číselná paměť
- Mechanická paměť
- Logická paměť
- Sluchová paměť
- Zraková paměť
- Koncentrace
- Pohotovost

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum dalšího vzdělávání
UK, FIlozofická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Úterý
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK