Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Řečové aspekty mezilidské komunikace (4660)
Základní informace
Řečové aspekty mezilidské komunikace
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Fonetický ústav [21-FU]
prezenční
čeština
Anotace:
Řeč představuje hlavní způsob mezilidské komunikace a především je fascinujícím nástrojem, pomocí něhož sdělujeme své názory, ovlivňujeme názory druhých a ty vlastní v průběhu komunikačního procesu aktualizujeme. Řečí také vyjadřujeme nejrůznější afektivní stavy či vlastní sociální identitu. To všechno nám umožňuje velmi dynamický řečový mechanismus na jedné straně a efektivní způsob vnímání řeči na straně druhé.
Program představuje několik oblastí moderních řečových věd. Začíná základními pohledy na lidskou řeč – její tvorbu, akustické vlastnosti a vnímání. Samostatná přednáška je věnována prozodickým vlastnostem řeči, mezi něž patří prominence, melodie či rytmus, a jejich roli v každodenní komunikaci. Druhá polovina programu se zaměřuje na vybrané interdisciplinární aspekty řečových věd. Tématem jedné z přednášek budou specifika řeči v médiích především v češtině a role mediálních mluvčích ve společnosti, další představí řečové technologie jako syntézu řeči z textu či automatické rozpoznávání řeči. Program bude zakončen přednáškami, které pojednávají o psychofonetických a forenzně fonetických tématech a v nichž bude představen i současný výzkum členů Fonetického ústavu.

Řečové aspekty mezilidské komunikace
Osnova přednášek:
• Tvorba řeči a její možnosti
• Akustické vlastnosti řeči
• Lidský sluch a jeho možnosti
• Prozodie a její komunikační význam
• Řeč v médiích
• Metody zkoumání řeči
• Možnosti řečových technologií
• Možnosti identifikace mluvčího z řeči
• Vnímání osobnosti mluvčího
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Fonetický ústav
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK