Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Praha a baltské národy (4654)
Základní informace
Praha a baltské národy
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav východoevropských studií [21-UVES]
prezenční
čeština
Kurz nabídne málo známé pohledy na přítomnost baltských národů (starých Prusů, Litevců a Lotyšů) a jejich kultur v české historii, se zvláštním důrazem na místa, která jsou s nimi spojena v Praze. První část kurzu posluchače seznámí například s nejstarším textem v baltských jazycích (ve staré pruštině), který pravděpodobně vznikl v Praze, se vztahy českých zemí s Velkoknížectvím litevským a inspiracemi litevského národního hnutí obrozenským životem Prahy 19. století. Druhá část kurzu ukáže vliv české náboženské reformace (Jana Husa, Jana Amose Komenského) na lotyšskou kulturu, vědeckou a kulturní spolupráci s Lotyšskem, spojenou zejména s Univerzitou Karlovou, české hnutí na podporu obnovy nezávislosti Pobaltí v letech 1990-1991 a dnešní vztahy mezi Prahou a Rigou.

Praha a baltské národy
Osnova přednášek:
- Baltia pagana a české země od sv. Vojtěcha k Přemyslu Otakaru II.
- Litva v Čechách za vlády Karla IV.
- Velkoknížectví litevské a Království české v období renesance
- František Skorina – zakladatel knihtisku v Litvě a královské zahrady Pražského hradu
- České a litevské národní obrození. Baltistika v pracích českých badatelů 19. století
- Jan Hus a Jednota bratrská v lotyšské kultuře
- Letonistika na Univerzitě Karlově
- Československo-lotyšská společnost v Praze v letech 1925–1939
- Česko-lotyšské vztahy po roce 1989
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Ústav východoevropských studií
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, FIlozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK