Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit: Drama na druhý pohled - 1. ročník (4653)
Základní informace
Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit: Drama na druhý pohled - 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra divadelní vědy [21-KDV]
prezenční
čeština
Cyklus přednášek se po několika letech, kdy bylo v centru pozornosti divadelní dílo, vrátí zpět k dramatické předloze. Bude věnován textům a jejich konkrétní předchozí dramatické inspiraci. Zaměřen ovšem bude k takovým dramatickým „dvojicím“, v nichž se nový text ke svému předchůdci chová v nějakém smyslu „buřičsky“ nebo „podvratně“, aniž by ji přitom opouštěl. Na první pohled tedy následování tradice či prostá inspirace, na druhý skrytá subverze.

Od dramatu k divadlu: Inspirován bořit: Drama na druhý pohled - 1. ročník
Osnova přednášek:
- Ión a řecká tragédie
- Moderní báchorka (Proměna pohádkové hry od Klicpery ke Kvapilovi)
- Faust u J. W. Goetha a u V. Havla: Komparace Goethovy tragédie s Pokoušením, sledování tematických, syžetových i žánrových posunů
- Postkoloniální shakespearovské adaptace: Othello naruby
- Caesar u Shakespeara a Caesar u V+W / W+H
- Topolův Konec masopustu a (budovatelské) vesnické drama
- Jak Théseus do bordelu přišel (aneb francouzské neklasické drama)
- Francouzská meditace o moderním umění (aneb Obraz jako dramatická učebnice)
- Postdramatické shakesparovské variace: Hamlet a ti druzí

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Katedra divadelní vědy
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník v ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK