Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Konverzační jazykový kurz - Španělština pro seniory (4651)
Základní informace
Konverzační jazykový kurz - Španělština pro seniory
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Jazykové centrum [21-JC]
prezenční
španělština
Kurz je určen pro posluchače, kteří si chtějí osvojit základy španělštiny. Naučí se časování základních sloves, fráze a slovní zásobu využitelnou v praxi zejména při cestování či běžné komunikaci. Kurz se věnuje všeobecným tematickým okruhům s přihlédnutím k dané jazykové oblasti (společenské konvence, kultura, umění, sport, společnost, gastronomie apod.).
Konverzační jazykový kurz - Španělština pro seniory
Osnova přednášek:
- Hola: Představování se: základní fráze a pozdravy, výslovnost, číslo a rod podstatných jmen, sloveso být (ser)
- Soy de…Podávání osobních informací: zeptat se na jméno, původ, profesi, časování sloves
- Aquí vivo: popis obydlí, umísťování předmětů, předložky, příslovce místa
- Por la ciudad: orientace ve městě, ptáme se na cestu, popisujeme cestu, slovesa estar a haber
- En el restaurante: objednávání jídla, základní potraviny, sloveso gustar, rozkazovací způsob, číslovky
- De compras: fráze spojené s nakupováním, potraviny, oblečení a základní potřeby
- Me gusta: sporty, umění a volnočasové aktivity, vyjadřování postojů – slovesa gustar, odiar, encantar + předmětová zájmena
- ¿Cómo eres?: popis a charakteristika osob, přídavná jména
- Mi día: popis běžného dne, zvratná slovesa, hodiny

maturita a důchodový věk
Max. počet účastníků kurzu je 25 osob.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, CDV, Jindřišská 27, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
1
18 (v hodinách celkem)
Pondělí
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK