Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě 1. ročník (4645)
Základní informace
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě 1. ročník
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Český egyptologický ústav [21-CEGU]
prezenční
čeština
U příležitosti 60. výročí založení Českého egyptologického ústavu bude přednáškový cyklus věnovaný starému Egyptu zaměřen na české výzkumy v Egyptě, archeologii Egypta vůbec, nové metody a trendy v archeologii a také na reinterpretace dlouho zavedených představ, které bylo možné učinit na základě nových objevů v Egyptě.
Egyptská archeologie a české výzkumy v Egyptě 1. ročník
Osnova přednášek:
- Počátky českých výzkumů v Egyptě
- Pyramidy, sluneční chrámy a Héliopolis
- Severní Sakkára, Abúsír a hrobky úředníků
- Jižní Abúsír a výzkum hrobky AS 91
- Keramické nálezy a jejich význam v archeologii
- Lodě a přístavy ve Staré říši
- Nejnovější objevy v Abúsíru
- Archeologický výzkum Egypta doby 1. tisíciletí
- Antika v Egyptě a její archeologické doklady
maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
doc. Jiří Janák, Th.D.
Český egyptologický ústav
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
2. ročník a ak. roce 2019/2020
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
600 Kč / semestr
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK