Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 104)
 
   Přihlásit přes CAS
Hudební Praha v proměnách staletí (4637)
Základní informace
Hudební Praha v proměnách staletí
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav hudební vědy [21-UHV]
prezenční
čeština
Dvousemestrální kurz věnovaný historii hudby se tentokrát zaměří na hlavní město Prahu jako na významné hudební a kulturní centrum. Bude se snažit sledovat a přiblížit hudební tvorbu a pěstování hudby v různých společenských prostředích a kulturně historických kontextech od nejstarších období až do konce 20. století. Hudební kultura v Praze bude přitom vykládána na pozadí obecně historických souvislostí a porovnávána se situací v jiných evropských centrech podobného významu.
Hudební Praha v proměnách staletí I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- K nejstarším dějinám hudby v Praze
- Hudba v Praze za vlády Lucemburků
- Hudba v Praze v době husitské
- Hudba jagellonské Prahy
- Hudba rudolfinské Prahy
- Setkání s barokem – hudba v Praze v 1. pol. 17. století
- Hudba v Praze vrcholného baroka (vokální)
- Hudba v Praze vrcholného baroka II (instrumentální)
- Hudba Mozartovy Prahy

Letní semestr:
- Hudba v Praze v 19. století I (C. M. Weber, Fr. Škroup a další)
- Hudba v Praze v 19. století II (V. J. Tomášek, Joseph Proksch a další)
- Hudba v Praze v 19. století III (Prozatímní a Národní divadlo a idea české národní hudby)
- Německá hudební kultura v Praze (Angelo Neumann, Alexander Zemlinsky ad.)
- Hudba v Praze za České moderny
- Hudba a hudební instituce v Praze v období 1. Československé republiky (1918–1938)
- Hudba a hudební instituce v Praze v době nesvobody
- Avantgardy a normalizace – Hudba v Praze 60. a 70. let 20. století
- Hudba v Praze po r. 1989

maturita a důchodový věk

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Ústav hudební vědy
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK