Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 107)
 
   Přihlásit přes CAS
Čeština dnes: Jazyková situace a vědecký popis (4635)
Základní informace
Čeština dnes: Jazyková situace a vědecký popis
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace [21-UCJTK]
prezenční
čeština
Kurz je určen zájemcům, kteří se zajímají o současný stav češtiny a jejího poznání a kteří si chtějí rozšířit své teoretické znalosti v oblasti vědy o českém jazyce. Kurz bude účastníky orientovat v nejnovějších metodách lingvistického výzkumu a v nových jazykových zdrojích a poskytne jim vědecky podložené základy pro posuzování jazykové úrovně konkrétních textů a současné jazykové situace v České republice.
Čeština dnes:Jazyková situace a vědecký popis I. a II.
Osnova přednášek:
Zimní semestr:
- Úvod do lexikologie
- Nová slova v současné češtině
- Úvod do morfologie
- Aktuální jevy v českém tvarosloví
- Valence v české syntaxi
- Informační struktura výpovědi a výstavba textu
- Analýza textu
- Současná jazyková situace češtiny
- Nespisovnost v publicistice a beletrii

Letní semestr:
- Komunikace s malými dětmi
- Didaktické nástroje ve výuce češtiny
- Jazykové úpravy ve vydáních literárních děl
- Český národní korpus
- Akviziční korpusy
- Pražský závislostní korpus
- Analýza mediálního/politického diskursu
- Čeština v zahraničí
- Pravopis současné češtiny
maturita a důchodový věk
Kurz probíhá v zimním i letním semestru 2018/2019. Zapisujete si oba semestry.

Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
žádný
Garant a místo
doc. Robert Adam, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Centrum dalšího vzdělávání
UK, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Termín a délka
2018/2019
zimní i letní semestr
2
36 (v hodinách celkem)
Pátek
Podrobnosti v rozvrhu
Poplatky a financování
1200 Kč / program
základní
Přihláška
UK, Filozofická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
31.05.2018
2.5.2018-31.5.2018
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK